Door naar content

The Art of Drinks maakt datum en locatie bekend voor 2021

30 april 2020

Eind vorig jaar kondigden De Monnik Dranken en Albert van Beeck Calkoen hun voornemen aan om The Art of Drinks op te zetten. Dit nieuwe evenement zou plaatsvinden in dit najaar en een platform vormen voor drankmerken, om hier een inkijk te bieden in de ‘wereld van’. Met de komst van het Corona-virus en alle onzekerheden die dit met zich meebrengt is echter het besluit genomen om het evenement niet dit jaar, maar in 2021 voor het eerst te laten plaatsvinden.

Online platform

The Art of Drinks zal dit jaar als online platform worden gelanceerd. Hierop zullen de 3 belangrijkste pijlers gestalte worden gegeven: educatie, informatie en inspiratie. Verhalen van en over de makers van dranken, bartenders, (bier-)sommeliers en chefs zullen hier te vinden zijn. Daarnaast worden ook ervaringen van ondernemers gedeeld over hoe om te gaan met de beperkingen die het Corona-virus met zich meebrengt.

Locatie

De nieuwe data waarop The Art of Drinks zal plaatsvinden zijn zaterdag 30  oktober tot en met maandag 1 november 2021, met als locatie de Westergas in Amsterdam. Verspreid over deze 3 dagen zullen achtereenvolgens consumenten, slijters en horeca zich verwonderen over de wereld achter bier, wijn en gedistilleerd, maar ook non-alcoholisch. Er is gekozen voor een van de meest iconische en inspirerende locaties van Nederland om de optimale omgeving te creëren om te inspireren.

The Art of Drinks zal verspreid over 2 locaties plaatsvinden op het Westergas terrein: de Gashouder en Het Transformatorhuis. Beide locaties zullen hun eigen sfeer hebben en merken die daar bij passen. Alle categorieën zullen gemengd opgesteld staan om zo het element van verrassing en ontdekking te stimuleren. In Het Transformatorhuis zullen merken samenkomen die in een meer levendige nachtsetting tot hun recht komen. Door beide werelden gelijktijdig, maar onafhankelijk van elkaar te presenteren, zullen deze optimaal in de schijnwerpers staan.

Centraal thema

Het doel van The Art of Drinks is om op een inspirerende locatie het mooiste uit de drankindustrie samen te brengen. Dit zal de bezoeker inspireren om de wereld achter de merken te laten ontdekken en de manier waarop men hiervan kan genieten te demonstreren. Om de standhouders nog meer richting te geven is gekozen voor een jaarlijks wisselend centraal thema. Voor 2021 zal dit Foodpairing zijn, een van de grootste trends die het afgelopen decennium is ingezet. Voor wijn is foodpairing al de normaalste zaak van de wereld en ook bier is een veel geziene drank tijdens het eten. De combinatie van eten met cocktails is sterk in opkomst.

Sprekersprogramma

Per dag zal een speciaal sprekersprogramma worden samengesteld waarbij de bezoekers worden meegenomen in hun wereld en expertise. Voor de zaterdag is het programma speciaal voor consumenten, de zondag met name gericht op de slijter en de maandag afgestemd op horeca. Daarnaast zullen ook vanuit de standhouders sprekers op het podium staan. Deze zullen het verhaal achter het merk dat zij vertegenwoordigen tot leven brengen. “The Art of” zal hier voor alle bezoekers te voelen, ruiken en proeven zijn.

Nieuwe uitdagingen

Met de komst van het Corona virus gaan we een periode tegemoet van onzekerheid waarin ondernemers, producenten en toeleveranciers op een andere manier naar hun onderneming zullen moeten kijken. Er zijn uitdagingen en nieuwe kansen. Op www.theartofdrinks.nl zullen vanaf medio mei ervaringen en inzichten van verschillende ondernemers te vinden zijn.

Back to top