Door naar content

Privacy policy

Doeleinden verwerking

B.V. voorheen Firma H. Olde Monnikhof (verder: De Monnik Dranken) verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de (financiële) administratie, het bezorgen van producten en marketingdoeleinden. Hierbij houden wij ons aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

De Monnik Dranken verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

- De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en De Monnik Dranken.

- De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die De Monnik Dranken heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Verstrekking persoonsgegevens

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan De Monnik Dranken: bedrijfsgegevens.

Website

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijs ik u naar het bestand “AVG en cookies”.

Foto’s en video’s

Voor marketingdoeleinden worden er foto’s en video’s gemaakt om te delen via social media. Voor het plaatsen van foto’s en video’s zal vooraf toestemming worden gevraagd.

Rechten als klant

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiernaast heeft u ook het recht om De Monnik Dranken te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan De Monnik Dranken verstrekt heeft in een gestructureerde en gangbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens, indien gewenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die De Monnik Dranken doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk via -email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

De Monnik Dranken

Deventerstraat 6

7575 EM OLDENZAAL

info@monnik-dranken.nl

+ 31 (0)541-534893

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Monnik Dranken, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 0900-2001 201.

 

Back to top