Door naar content

Onder onze buitenlandse partners is een groot aantal bedrijven zich zeer bewust van de invloed die zij hebben op de leefomgeving. Zij doen er alles aan om de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden.

Glengoyne en Domaines Barons de Rothschild (Lafite) zijn 2 mooie voorbeelden van merken met een actief en interessant ‘sustainability’-beleid.

Glengoyne wil de meest duurzame distilleerderij in Schotland zijn

sustainability

Glengoyne

Prachtig gebied

Wanneer je vanuit Glasgow via de West Highland Way naar Fort William wandelt, dan kom je langs de Glengoyne distilleerderij. Het is een prachtig gebied en vaak wordt Glengoyne genoemd als mooiste distilleerderij van Schotland.

Meest duurzame distilleerderij van Schotland

Hier in de Highlands maakt men serieus werk van ‘sustainability’. Het doel is om van Glengoyne de meest duurzame distilleerderij van Schotland te maken.

100% recyclebaar

Het verpakkingsmateriaal dat Glengoyne gebruikt is 100% recyclebaar en kan via de standaard recyclingroutes worden weggegooid.

Afgezien van de kurken en capsules komt het grootste gedeelte van het materiaal dat gebruikt wordt voor het maken van de verpakking uit Schotland. Veel zelfs heel dicht uit de buurt van de in Dumgoyne gelegen distilleerderij.

Plan Bee - duurzaamheid project Glengoyne

Glengoyne

Plan Bee

Glengoyne adopteert twee bijenkorven van Plan Bee. Dit project is in het leven geroepen om de achteruitgang van de bijenpopulatie te keren.

80.000 bijen

Twee bijenkasten lijken misschien niet veel, maar in totaal bevatten deze kasten 80.000 bijen.

Deze dragen allemaal hun steentje bij om de omringende planten te bestuiven en helpen zo om de biodiversiteit te vergroten.

Spent Lees

Glengoyne is de eerste distilleerderij die de ‘spent lees’ - het residu dat overblijft na het stoken van de whisky - op natuurlijke wijze afbreekt.

Het residu gaat dus niet naar een industriële zuiveringsinstallatie, maar naar de ‘wetlands’ bij de distilleerderij.

 

Duurzaamheid bij Glengoyne - Wetlands voor spent lees
Wetlands

Het afvalwater stroomt door een reeks van 12 met rietvelden bedekte poelen.

Hierdoor wordt het water langzaam gezuiverd waardoor het als schoon water - via de rivier - naar Loch Lomond stroomt.

Biodiversiteit

De wetlands komen de biodiversiteit ook ten goede.

Ze herbergen ongeveer 14.500 bijenplanten, die zangvogels, libellen en vele andere dieren in het wild aantrekken.

Energie

Daarnaast levert het recyclen van het overige afval genoeg op om 354 huizen van energie te voorzien.

Los Vascos

Bij Los Vascos is men al jaren bezig met het verduurzamen van het proces rondom het wijnmaken.

Al in 2011 is 58 hectare gecertificeerd als 'organic'. Dit betekent dat de wijn op biologische werkwijze wordt gecultiveerd.

En dat houdt weer in dat de wijn met respect voor de natuur wordt gemaakt. Zonder dat daarbij chemicaliën of kunstmest wordt gebruikt.

Organische wijngaarden van Los Vascos
100% van de wijngaarden organisch

Het doel van het vooruitstrevende Chileense wijnhuis is om uiteindelijk alle wijn van de 750 hectare wijngaarden op biologische wijze te vinifiëren.

Intensief proces

Dit is een intensief proces en elk jaar wordt er een aantal hectare ‘organic vineyard’ toegevoegd aan het totaal; 21 hectare in 2019, 39 hectare in 2021 en in 2025 wordt nog eens 170 hectare 'organic' gecertificeerd.

Flora en fauna

In totaal bedraagt het land dat tot Viña Los Vascos behoort maar liefst 3550 hectare. Slechts 20% daarvan wordt dus gebruikt voor wijnbouw. Het gebied kent een grote diversiteit aan flora en fauna.

Dit geldt met name in de buurt van de grote waterreservoirs (29 hectare in totaal). Hier maken reigers, zilverreigers en zwartkopzwanen deel uit van het landschap.

Bomen

Daarnaast bestaat 253 hectare van het landgoed uit kurkeik, eucalyptus, zeepschorspijnboom en Chileens palmbos. Nog eens 1.485 hectare bestaat uit natuurlijk terrein met acacia's en weidegronden.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit in dit uitgestrekte gebied te beschermen neemt men bij Los Vascos geen halve maatregelen. Op verschillende niveaus wordt actie ondernomen.

Zo zijn er teams die zich bezighouden met het maken van ‘zelfgemaakte’ compost en humus als voedingsbodem voor de wijnstokken.

Organische wijngaarden van Los Vascos
Schapen en een kwekerij

Een kudde van 400 schapen onderhoudt het gras- en plantendek op het landgoed. Los Vascos bezit daarnaast een eigen kwekerij. Daarmee kan men verschillende soorten bomen herplanten, zoals zeepschors, olijfbomen en kurkeiken.

Bijen

Ook beschikt Viña Los Vascos, net als Glengoyne, over bijenkorven voor de bestuiving van bomen en bloemen.

Natuurlijke hulpbronnen besparen

In Chili is waterbeheer een belangrijk onderdeel om de duurzaamheid van de wijngaarden te garanderen.

De wijngaarden worden volledig van water voorzien via druppelirrigatie. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt bekeken welke planten, qua bodembedekkers, de verdamping zoveel mogelijk kunnen beperken.

Back to top