Door naar content

Onze stagiaires

Vanaf 1983 hebben de Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL) en De Monnik Dranken een samenwerkingsverband. Bij ons bedrijf zijn altijd een aantal leerlingen gedetacheerd, die een opleiding tot Chauffeur Wegvervoer of Logistiek Medewerker volgen. Deze detachering gaat sinds september 2006 via Aldivèr BPV Detachering en sinds 2017 via OT&L, Opleiding Transport & Logistiek te Oldenzaal.

In de regel zijn de leerlingen chauffeur wegvervoer hiervoor 4 dagen per week bij ons werkzaam. Ze beginnen meestal in het magazijn om vervolgens als bijrijder en tenslotte als bestel- en vrachtwagenchauffeur de kneepjes van het chauffeurs vak te leren. Om voldoende theoretische kennis te vergaren, gaan ze 1 dag per week naar school.

Als alles goed verloopt, kan na deze tweejarige praktische en theoretische opleiding het diploma voor het vak Chauffeur Wegvervoer BBL/2 worden behaald.

De leerlingen Logistiek Medewerker werken eveneens 4 dagen per week in ons magazijn en gaan 1 dag per week naar school om zodoende het diploma Logistiek Medewerker BBL/2 te behalen.

In de loop der jaren zijn vele jongens na hun opleiding bij ons blijven “hangen”. De meeste leerlingen zijn gedurende hun opleiding een periode van 1 t/m 2 jaar bij ons.

Gedurende deze periode kunnen ze beoordelen of De Monnik Dranken een geschikt bedrijf voor hen is en kunnen wij eveneens goed inschatten “wat voor vlees wij in de kuip hebben”. Wanneer er plaatsingsmogelijkheden zijn, maken we daar graag gebruik van.

Momenteel hebben we bij De Monnik Dranken de volgende leerlingen / stagiaires van OT&L;

  • Foto 1: Van links naar rechts Thomas Olde Heuvel, Jesper Brookhuis, Sem Posthumus, Luuk Nachtegaal en Emiel Koning
  • Foto 2: van links naar rechts Stein de Jonge, Levi Schonewille en Gerben Evers

Contact

Neem contact op met Gretha

Geïnteresseerd in een stage bij De Monnik Dranken? Informeer naar de mogelijkheden.

Back to top