Door naar content

Personeelsvereniging

Aan het begin van elk kalenderjaar vindt een aantal mutaties plaats binnen het bestuur van onze actieve personeelsvereniging van De Monnik Dranken.

Het huidige bestuur van onze personeelsvereniging:

van links naar rechts:

Marlot Nolten (administratie), Wesley Bolink (magazijn), Pim Blenkers (magazijn), Niels te Nijenhuis (chauffeur) en Jeroen Kimenai (verkoop buitendienst).

Kwartaaloverleg

Het bestuur van onze personeelsvereniging heeft elk kwartaal overleg met Walter Dierking (hoofd logistiek), Gretha Kamies (personeelszaken) en drie leden van ons managementteam; Gerard Essink, Luuk Olde Monnikhof en Hans Olde Monnikhof.

Ook zullen zij zich inzetten voor het organiseren van diverse personeelsactiviteiten.

 

 

Back to top